Trešdiena, 26. Aprīlis, 2017. Alīna, Rūsiņš, Sandris
Sazinies ar mums 63922238

Zemes noma


Pieteikšanās kārtība uz Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma nomu

 

             Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, 2.stāvā, 220.telpā vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums 

Iznomājamā objekta platība

Pieteikšanās termiņš

Grafiskais pielikums
20.03.2017. Vecsaules pagasts 4092 007 0050 2.30 ha līdz 20.04.2017. pdf
20.03.2017. Vecsaules pagasts 4092 001 0436 0.08 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
20.03.2017. Vecsaules pagasts 4092 001 0427 0.113 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
20.03.2017. Vecsaules pagasts 4092 001 0005 0.054 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
01.08.2014. Mežotnes pagasts 4072 006 0602 0,24 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
28.07.2014. Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,26 ha

līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.11.2013. Mežotnes pagasts 4072 002 0262 0,9ha līdz pirmajam iesniegumam

pdf

23.09.2013. Mežotnes pagasts

4072 004 0350

4072 004 0349

0,05 ha

0,06 ha

uz nenoteiktu laiku pdf
06.02.2012. Codes pagasts 4052 004 0440 0,25 ha uz nenoteiktu laiku pdf
06.02.2012. Codes pagasts 4052 004 0596 0,2 ha uz nenoteiktu laiku pdf
06.09.2011. Codes pagasts 4052 004 0647 2,2 ha uz nenoteiktu laiku pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.