Otrdiena, 22. Maijs, 2018. Emīlija
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija 2018.gada 29.maijā plkst 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kultūras centrs “Kamarde””, Gailīšu pag., kadastra Nr. 4060 007 0332, sastāvā esošas nedzīvojamās telpas ar platību 464,4 m² (1.stāvs) nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

Nomas termiņš – 3 gadi.

Izsoles sākumcena EUR 0,14  (četrpadsmit centi)  par 1m² mēnesī (bez PVN). 

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 28.maija pulksten 17.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv. vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

Tel. uzziņām 29168555.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija 2018.gada 29.maijā plkst 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kultūras centrs “Kamarde””, Gailīšu pag., kadastra Nr. 4060 007 0332, sastāvā esošas nedzīvojamās telpas ar platību 600,1 m² (pagrabstāvs) nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

Nomas termiņš – 3 gadi.

Izsoles sākumcena EUR 0,11  (vienpadsmit centi)  par 1m² mēnesī (bez PVN). 

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 28.maija pulksten 17.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv. vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

Tel. uzziņām 29168555.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija 2018.gada 29.maijā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rātslaukums”, Bauskā, kadastra Nr. 4001 004 0060, sastāvā esošas zemes vienības daļas Nr. 1 ar platību 100 m² nomas tiesību izsoli vasaras kafejnīcas ierīkošanai.

Nomas termiņš – 2018.gada 30.septembris.

Izsoles sākumcena EUR 30,00  (trīsdesmit eiro)  gadā (bez PVN). 

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 28.maija pulksten 17.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv. vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tel. uzziņām 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

 

 

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija 2018.gada 29.maijā plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rātslaukums”, Bauskā, kadastra Nr. 4001 004 0060, sastāvā esošas zemes vienības daļas Nr. 2 ar platību 100 m² nomas tiesību izsoli vasaras kafejnīcas ierīkošanai.

Nomas termiņš – 2018.gada 30.septembris.

Izsoles sākumcena EUR 30,00  (trīsdesmit eiro)  gadā (bez PVN). 

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 28.maija pulksten 17.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv. vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Tel. uzziņām 29168555.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT