Svētdiena, 23. Aprīlis, 2017. Georgs, Jurģis, Juris
Sazinies ar mums 63922238

Codes pagasta pārvalde


Iestādes „Codes pagasta pārvalde” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Ūdens piegādes pakalpojums

 

Spiģi, Melioratori, Munči,Palejas
EUR bez PVN

Dreņģerkalns, Saulstari, Codes skola, Guntas, Draudzības iela (Gravas)
EUR bez PVN

Tarifs par 1 m3, ja ir uzstādīts ūdens skaitītājs

0.74

0.81

Tarifs vienam cilvēkam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs

 

Spiģi, Melioratori, Munči, Palejas
EUR mēnesī

Dreņģerkalns, Saulstari, Codes skola, Guntas, Draudzības iela (Gravas)
EUR mēnesī

 

bez PVN

ar PVN

bez PVN

ar PVN

Dzīvoklim ar ūdens apgādi no pagalma, patēriņa norma 1.2 m3 mēnesī

0.89

2.29

0.97

 

Dzīvoklim, kurš labiekārtots ar ūdensvadu, kanalizāciju patēriņa norma 5,1 m3 mēnesī

3.77

4.56

4.13

5.00

Savrupmājām ar ūdensapgādi, kanalizāciju, patēriņa norma 6 m3 mēnesī

4.44

5.37

4.86

5.88

Kanalizācijas pakalpojums – Codes ciems

 

EUR bez PVN

 

Tarifs par 1m3, ja ir uzstādīts ūdens skaitītājs

1.00

 

Tarifs 1 cilvēkam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs:

EUR bez PVN

Ar PVN

Dzīvoklim, kurš labiekārtots ar ūdensvadu, kanalizāciju patēriņa norma 5,1 m3 mēnesī

5.10

6.17

Savrupmājām ar ūdensapgādi, kanalizāciju patēriņa norma 6 m3 mēnesī

6.0

7.26

Asenizācijas muca

 

mērv.

EUR

Muca

gab.

14.23

Nobrauktais attālums

km

1.07

Laiks

stunda

3.56

Siltumenerģijas piegāde

EUR/m2 mēnesī

Bez PVN (12%)

Gammas

1.08

Virsaiši 1

1.47