Trešdiena, 19. Septembris, 2018. Muntis, Verners
Sazinies ar mums 80003939

Iesniegumi, veidlapas


Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

Inženierbūvju iedalījums grupās

VEIDLAPAS

1. Iesniegums par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes akceptēšanu

2. Iesniegums būvprojekta risinājumu izmaiņu saskaņošanai

3. Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai

4. Iesniegums būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saskaņošanai fiziskai personai

5.Iesniegums būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saskaņošanai juridiskai personai

6. Iesniegums būvvaldei

7. Iesniegums izziņai par ēkas neesību

8. Iesniegums izziņai par jaunbūvi

9. Iesniegums reklāmas izkārtnes saskaņošanai

10. Iesniegums zemes darbu atļaujai

Veidlapas AUTOCEĻU UN IELU būvniecības procesam

1. Paskaidrojuma raksts 

2. Būvniecības iesniegums 

3. Apliecinājuma karte

4. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai 

Veidlapas ELEKTROENERĢIJAS būvju būvniecības procesam

1. Paskaidrojuma raksts

2. Būvniecības iesniegums

3. Paziņojums par būvniecību

4. Apliecinājuma karte

5. Projekta saskaņošanas veidlapa

6. Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu

7. Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Veidlapas ELEKTRONISKO TĪKLU būvniecības procesam

1. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

Veidlapas ĒKU būvniecības procesam

1.  Paskaidrojuma raksts

2. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

3. Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves

4. Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

5. Būvniecības iesniegums ēkai

6. Apliecinājuma karte ēkai

7. Apliecinājuma karte ēkas fasādei

8. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

9. Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

10. Apliecinājumu paraugi

11. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

12. Segto darbu pieņemšanas akts ēkai

13. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Veidlapas hidrotehnisko un MELIORĀCIJAS BŪVJU būvniecības procesam

1. Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei

2. Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

3. Būvniecības iesniegums

4. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

5. Tehniskās apsekošanas akts

6. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

7. Segto darbu pieņemšanas akts

Veidlapas ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, GĀZES un citu, atsvišķi NEKLASIFICĒTU INŽENIERBŪVJU būvniecības procesam

1. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei

2. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

3. Apliecinājuma karte inženierbūvei

4. Būvniecības iesniegums inženierbūvei

5. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

6. Būvprojekta vadītāja apliecinājums

7. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

8. Segto darbu pieņemšanas akts

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.