Trešdiena, 19. Septembris, 2018. Muntis, Verners
Sazinies ar mums 80003939

Bauskas novada Būvvalde


Iesniegumi, veidlapas
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
 
Saistošie noteikumi
 
Būvniecības informācija

 


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts:  buvvalde@bauska.lv

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dace Putna Vadītāja 63923304 29417140 dace.putna@bauska.lv
Sandra Smolija Arhitekte

63923304

sandra.smolija@bauska.lv
Elīna Arāja Arhitekte 63923304
27805229
elina.araja@bauska.lv
Andris Barovskis Būvinspektors 63923304 andris.barovskis@bauska.lv
29279794
Laimonis Kaufmanis Būvinspektors 63923304 laimonis.kaufmanis@bauska.lv
Evita Hiršfelde Lietvede

63923304
27805229

evita.hirsfelde@bauska.lv
Gunita Vīgupa Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste 63963972 gunita.vigupa@bauska.lv

Būvvalde:

  • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
  • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem būves ekspluatācijā;
  • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
  • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;
  • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
  • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
  • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.

Būvvaldes darbību nosaka: