Svētdiena, 23. Jūlijs, 2017. Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
Sazinies ar mums 80003939

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE


2017.07.20 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Sēdes darba kārtība

2017.gada 20.jūlijā plkst.10

 1. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par atļauju Bauskas novada pašvaldības iestādei “Bauskas muzejs” slēgt līgumu.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par apropriācijas pārdali.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: I.Šomina

 1. Par atbalstu projektam “Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Meistars Gothards” iniciatīvai.

Ziņo: I.Balcere

 1. Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Starodubcevam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei.

Ziņo: A.Juškevics

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnes darbības saskaņošanu.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.

Ziņo: M.Vilciņš

 1. Par Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

Ziņo: M.Vilciņš

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par termiņa noteikšanu Bauskas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu A.Feldmanim.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Asniņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2, “Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3, “Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.4, “Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līrumu karjers”, Vecsaules pagastā nodošanu īpašumā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stikliņi”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 11, Bauskā  iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Īslīces pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Domnieki 1”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par pašvaldības dalību Latvijas atzītajās sporta federācijās.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par stipendijas piešķiršanai atbalstāmajām profesionālās rezidentūras studiju specialitātēm.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par darba grupas izveidošanu.

Ziņo: I.Ruhocka

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas