Pirmdiena, 01. Maijs, 2017. Ziedonis
Sazinies ar mums 63922238

Pašvaldība atbild


Jautājumu var uzdot, izmantojot kontaktformu.


Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:
- vēstulē nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts); 
- vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; 
- vēstules teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.

 • Jautājums
  (2017.02.06)
  Vilma:

  Regulāri tiek novietotas automašīnas uz zaļās zonas starp daudzdzīvokļu mājām Dārza 13- Dārza 13a. Tika ziņots pašvaldības policijai pagājušajā gadā, bet šobrīd situācija nav atrisināta. Kā zināms, 30.06.2011. saistošo noteikumu "Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā" 15.1. punktā paredzēts sods par apstādījumu bojāšanu.

  Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki ir sagatavojuši atgādinājumu veidlapas par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos. Minētie atgādinājumi tiek novietoti pie pārkāpēju transportlīdzekļu priekšējā vējstikla, pēc kā tiek veikta transportlīdzekļu fotografēšana. Atkārtota pārkāpuma izdarīšanas gadījumā, transportlīdzekļa vadītājam tiks piemērots naudas sods 30 euro apmērā.

  Informējam, ka ziemas periodā, kad zeme ir sasalusi un to klāj sniega sega, zaļā zona netiek bojāta un personu nevar saukt pie administratīvās atbildības par apstādījumu bojāšanu. Sabiedriskās kārtības nodaļa informē, ka iestājoties pavasarim, nodaļas darbinieki pastiprināti uzraudzīs dzīvojamās zonas, daudzdzīvokļu namu pagalmus, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tai skaitā transportlīdzekļu novietošanu zaļajā zonā.

 • Jautājums
  (2016.12.11)
  Siedzīte Bugovecka:

  Labdien! Gribu izteikt savas domas un vērojumus par pilsētas labiekārtošanu. Doma izveidot jaunu parku pilsētas austrumu malā ir ļoti laba, turklāt tas ir tuvu dzīvojamam rajonam un pilnīgi pretējā pusē iecienītajam(un vienīgajai pastaigu vietai) pilskalnam. Ir jau pēdējā laikā izdarīts daudz kas labs, pilsēta kļuvusi tīrāka un sakoptāka, tomēr man ioprojām krīt acīs nekoptais un neizmantotais laukums pašā pilsētas centrā pie ''RIMI'' veikala, pat zāle tur netiek regulāri nopļauta un slapjākā laikā tas ir viss vienās peļķēs. Turklāt to redz pilnīgi visi, kas brauc cauri pilsētai, mans ieteikums būtu tur izveidot nelielu skvēru ar strūklaku dīķa vietā(varētu atjaunot arī nelielu dīķīti) un koku stādījumiem, lai pilsētas centrs nav tik putekļains. Otra vieta, kur nepieciešams atjaunot bruģi ir rātslaukuma Plūdoņa ielas puse, tumsā ejot tur var kājas izlauzt. Un vēl- vairāk vajadzētu paspaidīt nevīžīgos privātīpašniekus kuri nevīžo sakopt savus īpašumus(Kalns pie bērnudārza "Zīlīte",laukums aiz bijušā kinoteātra, parks pie bērnudārza Dārza ielā, u.c.). Manā skatījumā šāda rīcība norāda to, ka cilvēkam šis īpašums nemaz nav vajadzīgs, tātad atsavināms un sakopjams. Jau iepriekš paldies par atbildi un ceru, ka sekos arī rīcība.

  Laukums iepretim “RIMI” veikalam pieder privātam īpašniekiem un piespiest viņam izveidot skvēru ar strūklaku dīķa vietā pašvaldība nevar. Tāpat pašvaldība nevar privātīpašumā ieguldīt savus līdzekļus. 

  Informējam, ka pašlaik bruģa ierīkošanai Rātslaukuma otrā pusē (gar Plūdoņa ielu) tiek izstrādāts tehniskais projekts. Speciālisti strādā, lai uzlabotu ielu. 

  Tiek domāts arī par nevīžīgajiem privātīpašniekiem, kuri nekopj savus īpašumus. 2017.gadā Sabiedriskās kārtības nodaļa pastiprināti veiks nesakopto īpašumu apsekošanu. Kārtības nodaļa ir tiesīga šādiem īpašniekiem sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. 

 • Jautājums
  (2016.12.01)
  Jana Dimanta:

  Labdien! Vēlos izteikt pretenzijas pret apgaismojumu Bauskā, Pļavu ielā 4. Laterna jau trešo dienu nedarbojas. No rītiem un vakarā tumšs. Līdz mašinu laukumam un atkritumu tvertnēm grūti nokļut, jo nevar redzēt kur likt kājas. Lūdzu operatīvi rast risinājumu un sakārtot laternu, lai tā rītos un vakaros ir ieslēgta. Paldies!

  Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti līdz šim nebija saņēmuši informāciju par nedegošo laternu. Parasti par problēmām ar apgaismojumu dzīvojamo māju iekškvartālos ziņo SIA “Vides serviss” sētnieki. Paldies par informāciju. Problēma ir atrisināta. 

  Ja turpmāk rodas problēmas ar ielu apgaismojumu Bauskā, iedzīvotāji operatīvākai rīcībai var zvanīt pa tel. 29168555.

   

 • Jautājums
  (2016.10.10)
  Zanda Štelfa:

  Labdien. Nesen ar ģimeni esam pārvākušies uz privātmāju mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā Bauskā, Pilskalna ielā. Esam pārsteigti par intensīvo satiksmi vienvirziena ielā, kurā nav tin nekādu ātruma ierobežotāju (ne luksoforu, ne nepieciešamība ievērot "labās rokas principu", ne "guļošo policistu"), tajā ir 2 braukšanas joslas, bez atdalītas gājēju - velosipēdistu joslas, tajā ir atļauta smagās tehnikas pārvietošanās, kā arī esošais asfaltbetona segums ir bēdīgā stāvoklī. Ņemot vērā visus autovadītājiem labvēlīgos apstākļus, daudzi no tiem stipri pārsniedz atļauto 50 km/h ātrumu. Tas savukārt pazemina drošību uz šīs ielas un rada paaugstinātu trokšņu un vibrācijas līmeni. Mūs ļoti interesē, kad un kādi Pilskalna ielas labiekārtošanas un/ vai satiksmes drošības paaugstināšanas darbi ir plānoti tuvākajā nākotnē? Saprotam, ka Pilskalna iela ir Uzvaras ielas dublieris, taču tajā, kā minimums, varētu izveidot atdalītu gājēju - velosipēdistu joslu visā ielas garumā, autotransportam atstājot pusotru braukšanas joslu (tas ir pilnībā pietiekami, jo 2 joslās brauc tikai tad, kad kāds ļoti steidzīgais kādu apdzen). Mēs ļoti novērtējam mūsu kaimiņu atjaunotās šķērsielas - labs darbs!

  Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts Jūs iesniegums, kurā ineteresējaties par Pilskalna ielas labiekārtošanu. Informējam, ka 2014.gadā ir izstrādāts un 2015.gada 12.februārī akceptēts Tehniskais projekts “Pilskalna ielas rekonstrukcija, Bauskas novads, bauskas pilsēta, I kārta”, tā realizācija plānota 2018.gadā.

  Darām zināmu - lai noteiktu, ka uz ielas ir paaugstināts trokšņu un vibrācijas līmenis, ir jāveic sertificētas laboratorijas mērījumi. Tāpat informācijai, par transporta līdzekļu stipri pārsniegto atļauto braukšanas ātrumu (virs 50 km/h), nav pamatojuma, jo nav informācijas no Valsts policijas. 

  Lai sadalītu joslas un iezīmētu velobraucēju joslu, sertificētam projektētājam jāizvērtē un jāizstrādā dislokācijas un satiksmes organizācijas shēmas, saskaņā ar Latvijas Valsts standartā noteiktajiem joslu platumiem. Bez apstiprināta būvprojekta šos darbus nav atļauts veikt.  Pašlaik tiek risināts jautājums ar projektētāju par ātrumvaļņa uzstādīšanu Pilskalna ielā pirms Parka ielas. 

 • Jautājums
  (2015.01.14)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Izglītības nodaļā Katoļu ielā savulaik bija IT punkts, kur varēja iet un ar datoriem pa internetu darboties. Tagad tas ir slēgts. tiešām? Kāpēc? Kad būs vaļā?

   Jā, interneta pieejas punkts ir slēgts un tā darbība netiks atjaunota. Šāds lēmums tika pieņemts, jo interneta piekļuves punkta pakalpojumi vairs nav aktuāli, par to liecināja apmeklētāju trūkums. Internets bez maksas šobrīd pieejams Bauskas novada bibliotēkās, tajā skaitā arī Bauskas Centrālajā bibliotēkā. 

 • Jautājums
  (2015.01.13)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Bauskas pašvaldībā saņēmu būvatļauju par kuru bija jāmaksā paliela naudas summa. Man kā juridiskai personai ir uzņēmuma maksājuma karte ar kuru es tādos gadījumos arī norēķinos. Bet Bauskas novada kasē man nepieņēma maksājuma karti, lika maksāt skaidrā naudā, pamatojot ar to, ka nav atbilstošas programmas. Kāpēc tādas neērtības un vai tās tiks risinātas tuvākajā laikā?

  Diemžēl tehnisku nepilnību dēļ šobrīd novada administrācijas kasē ar bankas maksājumu karti nevar norēķināties par visiem pakalpojumiem.

  Pašlaik ar karti var norēķināties tikai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

  Tiek meklēti risinājumi, kas nodrošinātu, lai ar bankas maksājumu kartēm varētu veikt visu pakalpojumu apmaksu.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • Jautājums
  (2015.01.13)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Pie Dārza ielas 26/1, 26/2 ietve regulāri nav notīrīta, nokaisīta. Šīs mājas apsaimnieko privātais apsaimniekotājs. Tajā pašā laikā Vides servisa sētnieki strādā perfekti, ir tīras ietves. Agrāk, kad Vides serviss šeit tīrīja, viss bija nokaisīts, notīrīts, droši varēja pārvietoties. Tagad - priecājies, ka nepakrīti un kaut ko nesalauz, kājas slīd uz visām pusēm. Kas kontrolē šos privātos apsaimniekotājus? Vai kāds par to atbild? Ja notiks kāda nelaime, kas par to atbildēs?

  Apsekojot dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/1 un 26/2, konstatēts, ka gājēju celiņš ir notīrīts un nav pamata šiem māju pārvaldniekiem kaut ko pārmest. Iespējams, stuācija bija sliktāka ap Ziemassvētkiem un Jauno gadu, kad bija 5 brīvdienas, bet šobrīd trotuāri ir ziemas laikam atbilstoši. Jāņem vērā, ka pats ietves asfalta segums ir nolietojies un apgrūtina ietves tīrīšanu.

  Atbildīgi par teritorijas sakopšanu pie viesnīcas, autoostas, pasta un lietoto apģērbu veikala Zaļā ielā 7 ir attiecīgo īpašumu īpašnieki.  Gājēju ietvi tīra SIA „Vides serviss”.  

  Problēmas ir ar zemesgabala Slimnīcas ielā 7B ( starp viesnīcu, autosotu un pastu) sakopšanu, kas pieder fiziskai personai  un pret kuru ir vērsta parādu piedziņa aptuveni 78 000 EUR apmērā.

 • Jautājums
  (2015.01.13)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Vai nav iespējams ieviest luksoforu Draudzības un lielceļa A7 krustojumā? Lai no Mežotnes vai Jauncodes no rītiem veiktu pagriezienu, tas aizņem daudz laika. Tas būtu arī labs buferis fūrēm, kas burtiski «ielido» Bauskā un drošības garants pilsētniekiem.

  Minētais posms ir valsts galvenais ceļš, kuru apsaimnieko A/S „Latvijas Valsts ceļi”, tāpēc luksofora uzstādīšana ir viņu kompetence. Luksaforu bez tehniskā projekta un krustojuma rekonstrukcijas uzstādīt nav iespējams. Tādēļ par šī krustojuma ekspluatācijas  turpmākajiem  plāniem būtu jāinteresējas LVC, Mēmeles ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā.

 • Jautājums
  (2015.01.13)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Katru dienu jābrauc pa Draudzības ielu, un tā faktiski netiek tīrīta nevienu reizi. Vien tagad, aktivizējot problēmu laikraksta «Bauskas Dzīve» mājaslapas forumā, tai tika pievērsta uzmanība. Slidotava pilsētā ir vairākās vietās, gan bruģa klājuma ielās, gan asfaltētajos posmos. Daudzviet sanests sniegs un apakšā ledus. Vai braucamo daļu apstrādes ar pretslīdes materiālu un tīrīšanas darbus var kāds pārraudzīt padziļināti, novēršot nepilnības?

  Nepiekrītam apgalvojumam, ka Draudzības iela netiek šķūrēta. Iespējams iet runa par laiku, kad snieg. Ielas tiek kaisītas ar pretslīdes materiālu (sāls maisījumu), sala laikā krustojumos papildus tika izkaisīta smilts. Tā kā ārā ir ziema, tad diemžēl sniegs un ledus ir neatņemama šī gadalaika sastāvdaļa un ar to ir jārēķinās gan braucējiem, gan kājāmgājējiem. Aktīvas snigšanas periodā nevar tikt nodrošināta optimāla braucamās daļas kvalitāte. Draudzības ielā pieļaujamais sniega segas biezums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos ir 8 cm.

 • Jautājums
  (2015.01.13)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Ceļam no Bauskas uz Rītausmām braucamā daļa nošķūrēta, bet malas gan neviens nešķūrē. Par kājāmgājējiem vispār neviens nedomā, atkusnim sākoties, jābrien pa milzu šļuru! Kad novadā sāks domāt arī par kājāmgājejiem nevis prioritātēs izvirzīs autobraucējus?

  Augstāk minēto ceļu tīra Latvijas autoceļu uzturētājs, Mēmeles ielā 3, Bauska, Bauskas nov. Tiek izstrādāts tehniskais projekts (TP) gājēju un velo celiņa izbūvei no Bauskas līdz Rītausmām (dotajā brīdī TP tiek gatavots ekspertīzei). Pēc celiņa izbūves tas tiks uzturēts kā gājēju ceļš un to neietekmēs ceļa nomales stāvoklis.