Svētdiena, 17. Decembris, 2017. Hilda, Teiksma
Sazinies ar mums 80003939

Pašvaldība atbild


Jautājumu var uzdot, izmantojot kontaktformu.


Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:
- vēstulē nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts); 
- vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; 
- vēstules teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.

 • Jautājums
  (2017.12.12)
  Valda Ozola:

  Labdien! Strādāju skolā. Saņēmām prēmijas. Paldies! Bet vai nebūtu lietderīgāk par šo naudu pirkt skolotājiem pašvaldības apmaksātas veselības polises. Pedagogi par to pašu naudu iegūtu lielākas sociālās garantijas. Un ja nu nauda paliek pāri, tad to izmaksāt tikai pašīem labākajiem. Lūk piemērs : "Rīgas vispārējo skolu pedagogi nākamgad saņems pašvaldības apmaksātas veselības polises. Lai veiktu attiecīgo iepirkumu, pašvaldība šim mērķim novirzīs 1,1 miljonu eiro. " Mums tak miljonu nemaz nevajag!

  Paldies par ierosinājumu, taču izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai valsts piešķir mērķdotāciju, kura pilnā apmērā nonāk izglītības iestādes vadītāja pārziņā. To izmanto tikai pedagogu darba samaksai mācību procesa nodrošināšanai. Ja gada beigās ir veidojies atlikums, tad vadītājs pēc pedagogu novērtēšanas ir tiesīgs izdot rīkojumu par prēmiju izmaksu. Par valsts mērķdotāciju un to efektīvu izlietošanu ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs.

 • Jautājums
  (2017.10.17)
  Kaspars Aizpurs:

  Kādēļ noņemts ūdens pumpis pie Baznīcas un Rūpniecības ielu krustojuma?

  SIA "Bauskas ūdens" informē, ka šis brīvkrāns likvidēts vairāku iemeslu dēļ:

  • brīvkrāna aprīkojums un ūdenspiegādes caurules bija nolietojušās. Tās radīja biežas ūdens noplūdes. Savukārt rezerves daļas šādiem brīvkrāniem sen netiek ražotas;
  • šim brīvkrānam nebija neviena lietotāja, kas būtu noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu;
  • šī brīvkrāna apkārtnē visus īpašumus tehniski ir iespējams pieslēgt pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas.


  Bauskas novada domes saistošie noteikumi nosaka kārtību brīvkrānu izmantošanai. Tajos atrunāts, ka pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar pakalpojumu sniedzēju. 

 • Jautājums
  (2017.07.14)
  Eriks Naumovs:

  Labdien!Es dzīvoju Salātu 12,mūsu iekšpagalmā atrodas bērnu laukums un skeitparks.Jau otro nedēļu ievēroju kad laternai blakus laukumam ir atkarājies kupols un tas var nokrist.Dievs nedod kādam uz galvas,tapēc cerēju kad ar jūsu palīdzību varētu atrisināt šo radušos bēdu.Paldies jau iepriekš.

  Labdien, paldies par informāciju. Esam nodevuši ziņu SIA "Kvēle", kas ir atbildīgi par apgaismojumu Bauskā. 

 • Jautājums
  (2017.07.13)
  Kristaps Spole:

  Labdien, Vēlētos noskaidrot, kad ir plānots veikt Kraujas ielas otrā posma rekonstrukciju? Un vai ielas posms tiks nobruģēts vai asfaltēts. Paldies, jau iepriekš.

  Labdien!

  Paldies par mājaslapā iesūtīto jautājumu.Šogad plānots veikt Kraujas ielas projektēšanu. Nākamgad, ja atbalstīs, tiks veikti būvdarbi. Kraujas ielā plānots bruģa segums ar guļošajiem policistiem.

 • Jautājums
  (2017.03.24)
  Elita Vankere:

  Sveicināti. 1.Gaisa tiltiņš,kas ir pāri Mēmeles upei no Rīgas ielas uz Mēmeles ielu ir diezgan sliktā stāvoklī.Daudzās vietās ir vaļā metāla skavas,kas satur koka dēļus.Un arī paši dēļi ir krietni padiluši.Tiltiņam nav bijis kapitālā remonta kopš bijušais ATU-28 viņu uzcēla.Vai ir iespēja viņu paremontēt ??? 2.Vēl viens sāpīgs jautājums.Mēmeles iela,posmā no lielā tilta līdz SIA Aips ēkām ir pilsētas teritorija,vai šo ceļu ir plānots savest kārtībā ??Tur staigā ļoti daudz cilvēku,bet sākoties sausam laikam tur ir milzīgs putekļu mākonis no braucošām mašīnām. Pldies par sapratni.

  Sveicināti! 

  Informējam, ka, sākoties siltajai sezonai, Mēmeles gājēju tiltiņa remontu veic SIA "Vides serviss", savukārt Mēmeles ielai tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts. To ir paredzēts remontēt 2018-2020.gadā. Šosezon Mēmeles iela tika tikai greiderēta un nepieciešamības gadījumā tika uzbērtas šķembas. 

 • Jautājums
  (2017.02.06)
  Vilma:

  Regulāri tiek novietotas automašīnas uz zaļās zonas starp daudzdzīvokļu mājām Dārza 13- Dārza 13a. Tika ziņots pašvaldības policijai pagājušajā gadā, bet šobrīd situācija nav atrisināta. Kā zināms, 30.06.2011. saistošo noteikumu "Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā" 15.1. punktā paredzēts sods par apstādījumu bojāšanu.

  Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki ir sagatavojuši atgādinājumu veidlapas par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos. Minētie atgādinājumi tiek novietoti pie pārkāpēju transportlīdzekļu priekšējā vējstikla, pēc kā tiek veikta transportlīdzekļu fotografēšana. Atkārtota pārkāpuma izdarīšanas gadījumā, transportlīdzekļa vadītājam tiks piemērots naudas sods 30 euro apmērā.

  Informējam, ka ziemas periodā, kad zeme ir sasalusi un to klāj sniega sega, zaļā zona netiek bojāta un personu nevar saukt pie administratīvās atbildības par apstādījumu bojāšanu. Sabiedriskās kārtības nodaļa informē, ka iestājoties pavasarim, nodaļas darbinieki pastiprināti uzraudzīs dzīvojamās zonas, daudzdzīvokļu namu pagalmus, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, tai skaitā transportlīdzekļu novietošanu zaļajā zonā.

 • Jautājums
  (2016.12.11)
  Siedzīte Bugovecka:

  Labdien! Gribu izteikt savas domas un vērojumus par pilsētas labiekārtošanu. Doma izveidot jaunu parku pilsētas austrumu malā ir ļoti laba, turklāt tas ir tuvu dzīvojamam rajonam un pilnīgi pretējā pusē iecienītajam(un vienīgajai pastaigu vietai) pilskalnam. Ir jau pēdējā laikā izdarīts daudz kas labs, pilsēta kļuvusi tīrāka un sakoptāka, tomēr man ioprojām krīt acīs nekoptais un neizmantotais laukums pašā pilsētas centrā pie ''RIMI'' veikala, pat zāle tur netiek regulāri nopļauta un slapjākā laikā tas ir viss vienās peļķēs. Turklāt to redz pilnīgi visi, kas brauc cauri pilsētai, mans ieteikums būtu tur izveidot nelielu skvēru ar strūklaku dīķa vietā(varētu atjaunot arī nelielu dīķīti) un koku stādījumiem, lai pilsētas centrs nav tik putekļains. Otra vieta, kur nepieciešams atjaunot bruģi ir rātslaukuma Plūdoņa ielas puse, tumsā ejot tur var kājas izlauzt. Un vēl- vairāk vajadzētu paspaidīt nevīžīgos privātīpašniekus kuri nevīžo sakopt savus īpašumus(Kalns pie bērnudārza "Zīlīte",laukums aiz bijušā kinoteātra, parks pie bērnudārza Dārza ielā, u.c.). Manā skatījumā šāda rīcība norāda to, ka cilvēkam šis īpašums nemaz nav vajadzīgs, tātad atsavināms un sakopjams. Jau iepriekš paldies par atbildi un ceru, ka sekos arī rīcība.

  Laukums iepretim “RIMI” veikalam pieder privātam īpašniekiem un piespiest viņam izveidot skvēru ar strūklaku dīķa vietā pašvaldība nevar. Tāpat pašvaldība nevar privātīpašumā ieguldīt savus līdzekļus. 

  Informējam, ka pašlaik bruģa ierīkošanai Rātslaukuma otrā pusē (gar Plūdoņa ielu) tiek izstrādāts tehniskais projekts. Speciālisti strādā, lai uzlabotu ielu. 

  Tiek domāts arī par nevīžīgajiem privātīpašniekiem, kuri nekopj savus īpašumus. 2017.gadā Sabiedriskās kārtības nodaļa pastiprināti veiks nesakopto īpašumu apsekošanu. Kārtības nodaļa ir tiesīga šādiem īpašniekiem sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. 

 • Jautājums
  (2016.12.01)
  Jana Dimanta:

  Labdien! Vēlos izteikt pretenzijas pret apgaismojumu Bauskā, Pļavu ielā 4. Laterna jau trešo dienu nedarbojas. No rītiem un vakarā tumšs. Līdz mašinu laukumam un atkritumu tvertnēm grūti nokļut, jo nevar redzēt kur likt kājas. Lūdzu operatīvi rast risinājumu un sakārtot laternu, lai tā rītos un vakaros ir ieslēgta. Paldies!

  Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti līdz šim nebija saņēmuši informāciju par nedegošo laternu. Parasti par problēmām ar apgaismojumu dzīvojamo māju iekškvartālos ziņo SIA “Vides serviss” sētnieki. Paldies par informāciju. Problēma ir atrisināta. 

  Ja turpmāk rodas problēmas ar ielu apgaismojumu Bauskā, iedzīvotāji operatīvākai rīcībai var zvanīt pa tel. 29168555.

   

 • Jautājums
  (2016.10.10)
  Zanda Štelfa:

  Labdien. Nesen ar ģimeni esam pārvākušies uz privātmāju mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā Bauskā, Pilskalna ielā. Esam pārsteigti par intensīvo satiksmi vienvirziena ielā, kurā nav tin nekādu ātruma ierobežotāju (ne luksoforu, ne nepieciešamība ievērot "labās rokas principu", ne "guļošo policistu"), tajā ir 2 braukšanas joslas, bez atdalītas gājēju - velosipēdistu joslas, tajā ir atļauta smagās tehnikas pārvietošanās, kā arī esošais asfaltbetona segums ir bēdīgā stāvoklī. Ņemot vērā visus autovadītājiem labvēlīgos apstākļus, daudzi no tiem stipri pārsniedz atļauto 50 km/h ātrumu. Tas savukārt pazemina drošību uz šīs ielas un rada paaugstinātu trokšņu un vibrācijas līmeni. Mūs ļoti interesē, kad un kādi Pilskalna ielas labiekārtošanas un/ vai satiksmes drošības paaugstināšanas darbi ir plānoti tuvākajā nākotnē? Saprotam, ka Pilskalna iela ir Uzvaras ielas dublieris, taču tajā, kā minimums, varētu izveidot atdalītu gājēju - velosipēdistu joslu visā ielas garumā, autotransportam atstājot pusotru braukšanas joslu (tas ir pilnībā pietiekami, jo 2 joslās brauc tikai tad, kad kāds ļoti steidzīgais kādu apdzen). Mēs ļoti novērtējam mūsu kaimiņu atjaunotās šķērsielas - labs darbs!

  Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts Jūs iesniegums, kurā ineteresējaties par Pilskalna ielas labiekārtošanu. Informējam, ka 2014.gadā ir izstrādāts un 2015.gada 12.februārī akceptēts Tehniskais projekts “Pilskalna ielas rekonstrukcija, Bauskas novads, bauskas pilsēta, I kārta”, tā realizācija plānota 2018.gadā.

  Darām zināmu - lai noteiktu, ka uz ielas ir paaugstināts trokšņu un vibrācijas līmenis, ir jāveic sertificētas laboratorijas mērījumi. Tāpat informācijai, par transporta līdzekļu stipri pārsniegto atļauto braukšanas ātrumu (virs 50 km/h), nav pamatojuma, jo nav informācijas no Valsts policijas. 

  Lai sadalītu joslas un iezīmētu velobraucēju joslu, sertificētam projektētājam jāizvērtē un jāizstrādā dislokācijas un satiksmes organizācijas shēmas, saskaņā ar Latvijas Valsts standartā noteiktajiem joslu platumiem. Bez apstiprināta būvprojekta šos darbus nav atļauts veikt.  Pašlaik tiek risināts jautājums ar projektētāju par ātrumvaļņa uzstādīšanu Pilskalna ielā pirms Parka ielas. 

 • Jautājums
  (2015.01.14)
  Laikraksts Bauskas Dzīve:

  Izglītības nodaļā Katoļu ielā savulaik bija IT punkts, kur varēja iet un ar datoriem pa internetu darboties. Tagad tas ir slēgts. tiešām? Kāpēc? Kad būs vaļā?

   Jā, interneta pieejas punkts ir slēgts un tā darbība netiks atjaunota. Šāds lēmums tika pieņemts, jo interneta piekļuves punkta pakalpojumi vairs nav aktuāli, par to liecināja apmeklētāju trūkums. Internets bez maksas šobrīd pieejams Bauskas novada bibliotēkās, tajā skaitā arī Bauskas Centrālajā bibliotēkā. 

1 2