Piektdiena, 24. Novembris, 2017. Velda, Velta
Sazinies ar mums 80003939

MĒS SAVAM NOVADAM 2017


 •  

 • Projektu konkursā „MĒS SAVAM NOVADAM 2017” īstenos divpadsmit projektus

  Bauskas novada pašvaldība šī gada martā izsludināja projektu konkursu „Mēs savam novadam 2017”, paredzētais finansējums projektu īstenošanai 10 000 EUR.

  Kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi. Komisijai izvērtēšanas rezultātā izvirzot un Bauskas novada domei pieņemot lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, šajā gadā tiks piešķirts finansējums 12 projektu īstenošanai.

  Īslīcē tiks aprīkota Rītausmu trenažieru zāle ar fitnesa trenažieriem un popularizēts veselīgs, aktīvs dzīvesveids.

  Bauskā biedrība “Jaunatne smaidam” organizēs brīvprātīgā darba, jaunatnes politikas un neformālās izglītības aktivitātes Bauskas novada jauniešiem, biedrība “Ābulis” organizēs kopīgas nodarbības, lai veicinātu jauniešu, bērnu invalīdu un viņu ģimeņu komunikāciju. Biedrība “BM Studio” veidos multimediālo forumu “Pa Zemgales krieviņu pēdām!”, turpretī, biedrība “Vecāki skolai” veiks skolas teritorijas labiekārtošanu skolēnu konkursa “Mūsu – Bauskas valsts ģimnāzijas ceļš uz simtgadi” ietvaros. Invalīdu sporta rehabilitācijas biedrība “Bauska” veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām fizisko un garīgo rehabilitāciju organizējot pasākumu “Sporto ar prieku!”, savukārt biedrība “Prāta laiks” organizēs Dambretes dienas Bauskas novadā.

  Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā draudze ierīkos pandusu Jaunsaules Evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

  Biedrība “Lauku sieviešu klubs “Mikslis”” šūs jaunus tērpus vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dzirnavnieki”.

  Vecsaulē biedrība “Domāsim, darīsim” veiks skatuves tērpu izgatavošanu pirmsskolas grupas bērniņiem Vecsaules pamatskolā.

  Organizācija “Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā” Brunavas pagastā iegādāsies aktīvā sporta inventāru, lai varētu organizēt dažādus sporta pasākumus.

 • Gailīšu pagasta Pācē biedrība “Sadarbības tilts” veiks Pāces tiltiņa atjaunošanas darbus.

 • Projektu īstenošanas un atskaišu par izlietotajiem līdzekļiem iesniegšanas laiks ir ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30.decembrim.

 • Iveta Balcere, projekta koordinatore 


 • Bauskas novada pašvaldība

 • izsludina projektu konkursu

  „MĒS SAVAM NOVADAM 2017”

  Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Mēs savam novadam 2017”. Šajā gadā paredzētais finansējums 10 000 EUR. Projekta pieteikums ar norādi “Projektu konkursam „Mēs savam novadam 2017”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas novada administrācija” no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam plkst. 16:00.  Adrese: Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads.

  Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Egija Stapkēviča (tālr. 63922400, e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv) un Iveta Balcere (tālr. 63921942, e-pasts: iveta.balcere@bauska.lv).

  Informatīvais seminārs par projekta pieteikumu sagatavošanu 2017.gada 7.martā plkst.15:00 Bauskas novada administrācijā, 3.stāva zālē Uzvaras ielā 1, Bauskā.

  Projekta pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta mājaslapā www.bauska.lv sadaļā “Sabiedrība” - “Mēs savam novadam 2017”.


 • Ieskaties – labā prakse un īstenotie projekti Zemgalē

 • Mēs savam novadam 2017 - SDL 11. žurnāla numurs pieejams arī elektroniskā versijā.

 • Jautājumi un atbildes 2017
 •  

 • Konkursa nolikums

 •  
 • Pieteikuma veidlapa
 • Vērtēšanas kritēriji
 • Atskaite
 • Metodiskais materiāls
 •  
 • Jautājumi un atbildes

 • 2016.gads
 • JAUTĀJUMS:

  Bauskas novada Biedrība "N" gatavo iesniegšanai projektu Bauskas novada projektu konkursam "Mēs savam novadam".

  Tā kā biedrība ir bezpeļņas organizācija un neveic nekādu saimniecisko darbību, mēs uz doto brīdi esam slēguši bankas kontu, kurš bija “N” bankā. Biedrības biedru nauda tiek iemaksāta pie grāmatveža, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti.

  Situācija ir sekojoša, projektu konkursa nolikuma 1.pielikuma 1.daļā ir jāaizpilda sadaļas (Bankas nosaukums, Bankas kods, Bankas konts). Vai Biedrība "N" drīkst piedalīties projektu konkursā un iesniegt savu projektu bez bankas konta? Ja mūsu projekts tiks apstiprināts, tad mēs nekavējoties atjaunosim bankas kontu.

  Sakiet, vai bankas konts ir obligāti jāver biedrībai no jauna, vai var izmantot savējo privāto? Ja man tagad jāatver, lai ierakstītu pieteikumā, tad man sākas jau konta apkalpošanas maksa, lai gan reāli vēl nezinu, vai mūsu projektu apstiprinās.

  ATBILDE:

  Ja biedrībai uz doto brīdi nav atvērts konts vai tas ir slēgts, tad projekta pieteikumā atbilstošās ailītēs ierakstiet, ka konts tiks atvērts, ja projekts tiks apstiprināts.

  Savukārt projekta pieteikumam pievienojiet biedrības apliecinājumu (uz atsevišķas lapas atbilstoši noformētu), ka biedrība apņemas atvērt kontu projekta apstiprināšanas gadījumā.

  JAUTĀJUMS:

  Vai ir kāda konkrēta sagatave, kādam ir jāizskatās šim apliecinājumam?

  ATBILDE:

  Apliecinājuma PARAUGS