Piektdiena, 26. Maijs, 2017. Eduards, Edvards, Varis, Edvarts
Sazinies ar mums 63922238

Projekts „Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā"


Atklāšanas pasākums

2017.gada 13.maijā plkst. 9.00

Bauskas novada domē, Uzvaras 1, Bauskā, 2.st. zālē

Pasākuma vadītāja: Solvita Jirgensone, biedrības “Apvienība Jums” pārstāve

8.30-9.00  Reģistrācija, kafija
9.00-9.10

Pasākuma atklāšana

Raitis Ābelnieks, Bauskas novada domes priekšsēdētājs

9.10-9.20

Informācija par projektu un projektā plānotajiem pasākumiem

Iveta Balcere, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

9.20-10.45

Bauskas novada jauniešu aptauja: saturs, process, rezultāti

Jauniešu viedokļu apzināšanas nepieciešamība kvalitatīvam darbam ar jaunatni

Anda Laķe, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, Politikas plānošanas un izvērtēšanas eksperte, Socioloģijas doktore (dr.sc.soc.)

Aptaujas anketas saturs jauniešu viedokļa apzināšanai un izaicinājumi aptaujas procesā

Gints Klāsons, Jaunatnes jomas pētnieks

Jauniešu aptaujas organizācija

Solvita Jirgensone, biedrības “Apvienība JUMS” pārstāve
10.45-11.00 

Noslēgumā priekšlikumi, komentāri par sadarbību projekta sekmīgai ieviešanai un plānoto rezultātu sasniegšanai. 

Pasākumā tiks nodrošinātas uzkodas, tēja/kafija.

Uz pasākumu aicināti:

Darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju speciālisti t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības vadības pārstāvji, jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem pārstāvji, u.c. interesenti, kuriem rūp darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novada pašvaldībā.

Informācijai: Egija Stapkēviča, 63922400, 28377878, egija.stapkevica@bauska.lv