Ceturtdiena, 25. Maijs, 2017. Anšlavs, Junora
Sazinies ar mums 63922238

Darba kārtība


Ainavu arhitektu plenērs Bauskā 2016

Nosaukums: “Bauskas pilsētas reprezentatīvās ainavtelpas attīstības priekšlikumi”

Laiks: 2016.gada 7.jūnijs (1.diena) un 20.jūnijs (2.diena – priekšlikumu prezentācijas)

Norises vieta: Bauskas Rātsnams (07.06.) un Bauskas pils muzejs (20.06.)

Mērķis: izvērtēt Bauskas pilsētvides reprezentatīvo ainavtelpu esošo situāciju un iegūt piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju attīstības risinājumus Bauskas pilsētas ainavas identitātes stiprināšanai, pozitīvā tēla veidošanai un vides pieejamības veicināšanai.

Uzdevumi:

  1. Izstrādāt Bauskas pilsētvides reprezentatīvo ainavtelpu vienotas konceptuālās attīstības priekšlikumus;
  2. Izstrādāt piecu atsevišķu pilsētas publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma priekšlikumus, pielietojot vides tematikai atbilstošus un funkcionāli, estētiski un ekoloģiski ilgtspējīgus risinājumus.

Pieteikšanās:

Komandu pieteikšana līdz š.g. 3. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu (Nolikuma 1. pielikums) un iesniedzot elektroniski: dome@bauska.lv

DARBA KĀRTĪBA

Plenēra 1. diena, 7.jūnijs

Bauskas Rātsnams

 LAIKS

 AKTIVITĀTE

 9.30 – 10.00

 Reģistrācija, kafija

 10.00 – 10.20

 Plenēra 1.dienas atklāšanas uzruna, prezentācija par Bauskas  vēsturisko attīstību

 Raitis Ābelnieks, Bauskas novada domes priekšsēdētājs

 10.20 – 10.50

 Arhitektūra un pilsētbūvniecība Bauskas pilsētā un unikālais  kultūrvēsturiskais mantojums

 Māris Skanis, Bauskas pils muzeja direktors

 10.50 – 11.15

 Bauskas pilsētvides attīstība mūsdienās, galvenās aktualitātes

 Sandra Smolija, Bauskas novada Būvvaldes arhitekte

 11.15 – 12.15

 Bauskas zīmola izaicinājumi: sabiedrības uztverē un pilsētvidē

 Andris Klepers, Dr.geogr, SIA Nocticus valdes priekšsēdētājs

 12.15 – 13.15

 Principles of Public Space Development

 (Publiskās ārtelpas attīstības principi)

 Mark Geldof, SIA „Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS" arhitekts,  pilsētplānotājs

 13.15 – 14.00

 Pusdienas

 14.00 – 16.00

 Objektu apsekošana

 16.00 – 16.45

 Kafija un diskusijas

 

DARBA KĀRTĪBA

Plenēra 2. diena, 20. jūnijs

Bauskas pils muzejs

 LAIKS

 AKTIVITĀTE

 9.30 – 10.00

 Reģistrācija, kafija

 10.00 – 10.15

 Plenēra 2.dienas atklāšanas uzruna

 10.15 – 13.00

 Darba grupu prezentācijas un darbu nodošana

 13.00 – 14.00

 Pusdienas

 14.00 – 14.30

 Rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana

 

Papildus informācijai:

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistes:

Kristīne Dreija, e-pasts: kristine.dreija@bauska.lv, tālr.nr. 63963972

Egija Stapkēviča, e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv, tālr.nr. 63922400

Ieva Šomina, e-pasts: ieva.somina@bauska.lv, tālr.nr. 63921942