Sestdiena, 25. Marts, 2017. Marita, Māra, Mārīte
Sazinies ar mums 63922238

Radošu darbu konkurss veltīts Latvijas valsts simtgadei „Mūsu ozolu stāsti”


Radošu darbu konkurss veltīts Latvijas valsts simtgadei „Mūsu ozolu stāsti”2017.02.01 Komentāri (1) Radošu darbu konkurss veltīts Latvijas valsts simtgadei „Mūsu ozolu stāsti”

Konkursa moto:
„Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.”
                                (latviešu tautasdziesma)

 

Konkursa mērķis - gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, sekmēt Bauskas novada skolēnu un iedzīvotāju piederības izjūtu savai valstij, patriotismu un savākt novada vēstures liecības, tā bagātinot konkursa dalībnieku kultūrvēsturiskās zināšanas par savu dzimtu, pagastu, novadu.

Uzdevumi:

1. Rosināt iepazīt sava novada, pagasta, dzimtas cilvēkus, valsts vēsturē nozīmīgus notikumus, piemiņas vietas;

2. Galvenais tēls (notikuma liecinieks, stāsta stāstītājs u.tml.) radošajā darbā ir konkrēts ozols, kas aug pie mājas, laukā, meža malā;

3. Radošajam darbam pievienot tekstā minētā ozola fotogrāfiju;

4. Radoša darba veids pēc darba autora izvēles - nostāsts, stāsts, atmiņu apkopojums, intervija, publiskā runa, miniatūra, eseja (kurā atklāta autora subjektīvi emocionālā attieksme pret attēlojamo parādību).

Dalībnieki:

Bauskas novada vispārizglītojošo skolu 4.-12. klašu skolēni un Bauskas novada iedzīvotāji.

 

Pirmais posms skolās un pagastos:

 • skolēnu radošie darbi tiek izvērtēti skolās un labākie darbi tiek sūtīti uz Bauskas Izglītības nodaļu;
 • Bauskas pilsētas iedzīvotāji savus darbus sūta uz Bauskas Centrālo bibliotēku;
 • pagastu iedzīvotāji savus darbus sūta uz pagasta bibliotēkām.

Titullapā norādīt:

 • skolēniem - darba virsrakstu, radošā darba autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāju- konsultantu, kontakttālruni un e-pasta adresi;iedzīvotājiem - darba virsrakstu, radošā darba autora vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni un e- pasta adresi;
 • Titullapā jābūt ozola stāstā minētā ozola attēlam (fotogrāfija vai fotogrāfijas kopijai).

Radošo darbu nosūtīt elektroniski ar norādi - konkursam “Mūsu ozolu stāsti”:

Darbus vērtēšanai jāatsūta līdz 2017. gada 24. martam (darbu skaits nav ierobežots).

 

Otrais posms novadā

Konkursa žūrijas komisija izvērtē darbus 4 vecuma grupās:

 • 4.-6. klašu grupa;
 • 7.-9. klašu grupa;
 • 10.-12. klašu grupa;
 • Jauniešu un pieaugušo grupa.

Vērtējuma kritēriji:

 • radošā darba saturs un oriģinalitāte;
 • rakstītāja attieksme pret uzzināto;
 • prasme radošajā darbā aprakstīto saistīt ar laikmetu;
 • valodas bagātība un darba stils;
 • radošā darba noformējums, izpildes kvalitāte, apjoms.

Radošā darba apjoms:

 • 4.-6.kl. grupā ne mazāk kā divas A4 formāta lapas, 12. lieluma burtiem, atstarpe 1,5;
 • 7.-9.kl. grupā ne mazāk kā trīs A4 formāta lapas, 12. lieluma burtiem, atstarpe 1,5;
 • 10.-12.kl. grupā un pieaugušajiem četras A4 formāta lapas, 12. lieluma burtiem, atstarpe 1,5.

Konkursa noslēgums Bauskas Kultūras centrā 2017. gada 3. maijā „Baltā galdauta svētkos”. Svētkos tiks aicināti visi 2. kārtas dalībnieki.

Apbalvošana ar atzinības rakstiem un balvām:

4.-6. klašu grupa,

7.-9. klašu grupa

10.-12. klašu grupa,

Jauniešu un pieaugušo grupa

1. vieta – 70 eiro

2. vieta – 50 eiro

3. vieta – 30 eiro

1. vieta – 100 eiro

2. vieta – 70 eiro

3. vieta – 45 eiro

Žūrijas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

Konkursu organizē:

Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu un Bauskas Centrālo bibliotēku.

Konkursa rīcības komisija:

 • Raitis Ābelnieks - Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
 • Inita Nagņibeda - Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja;
 • Solvita Jirgensone - Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas locekle;
 • Baiba Tormane - Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore;
 • Ieva Šomina - Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
 • Māra Bauvare - Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja.

Darbus vērtē žūrijas komisija:

 • Komisijas priekšsēdētāja Vija Cerusa - Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja;
 • Vilnis Auzāns - laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists;
 • Laimdota Ozoliņa - Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe;
 • Aiga Ludviga - Bauskas Literātu apvienības dalībniece;
 • Līga Stankeviča - Bauskas Kultūras centra pasākuma producente;
 • Ruta Dābola - Bauskas 2. vidusskolas skolotāja;
 • Ilva Strautzele - Bauskas Muzeja galvenā krājuma glabātāja;
 • Egita Atslēga - Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja;
 • Sanita Anspoka - Bauskas sākumskolas skolotāja;
 • Inga Eglīte - Codes pamatskolas vēstures skolotāja;
 • Madara Maslova-Konrāde - Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre;
 • Ērika Pelcere - Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas vadītāja;
 • Dina Ālmane - Bauskas pamatskolas skolotāja;
 • Zane Gorškova - Bauskas novada administrācijas sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste.

Finansējums:

Naudas balvas tiek finansētas no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Nolikumu sagatavoja:

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Vija Cerusa


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri

 • 2017-03-17 13:38 Meceslavs Bogdanovs Atbildēt
  Investīcijas pamatkapitālā no Cityfinances. www.cityfinances.lv

Citas ziņas